ทีมของเรา

  เซอร์เก ซาลิคอฟ
  เซอร์เก ซาลิคอฟ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  คุณเซอร์เกถูกจัดอันดับอยู่ในผู้ทรงอิทธิพล 100 อันดับแรกในอุตสาหกรรมการสรรหาบุคลากรระดับโลกเป็นจำนวนห้าครั้งอ้างอิงจากนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมการสรรหาบุคลากร (Staffing Industry Analysts: SIA) ที่ปรึกษาระดับโลกด้านทางออกสำหรับการสรรหาบุคลากรและแรงงาน
  เรียนรู้เพิ่มเติม
  ธีรกานต์ เดวิดส์
  ธีรกานต์ เดวิดส์
  หัวหน้าฝ่ายจัดหางาน
  เรียนรู้เพิ่มเติม
  ดิมิทรี กูเซฟ
  ดิมิทรี กูเซฟ
  หัวหน้าฝ่ายจัดจ้างงานภายนอก
  เรียนรู้เพิ่มเติม
  แดเนียล บูล์
  แดเนียล บูล์
  ผู้จัดการโครงการอีเอส
  เรียนรู้เพิ่มเติม
  ธัญวิสิฐฏฐ์ เจริญสุข (พีค)
  ธัญวิสิฐฏฐ์ เจริญสุข (พีค)
  ฝ่ายบริการด้ารการพัฒนาธุรกิจ
  ไฟซาน อาเหม็ด
  ไฟซาน อาเหม็ด
  หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
  เรียนรู้เพิ่มเติม
  ศริญญา สว่างอารมย์ (จิ๊บ)
  ศริญญา สว่างอารมย์ (จิ๊บ)
  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
  เรียนรู้เพิ่มเติม
  เจมส์ ไฮน์
  เจมส์ ไฮน์
  หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี
  เรียนรู้เพิ่มเติม
  กาเรธ จอร์จ
  กาเรธ จอร์จ
  หัวหน้าฝ่าย FMCG/เทคโนโลยี
  เรียนรู้เพิ่มเติม
  ไมเคิล แบร์เกอร์
  ไมเคิล แบร์เกอร์
  หัวหน้าฝ่ายอีสเทิร์นซีบอร์ด
  เรียนรู้เพิ่มเติม
  แดเนีบล ฮาร์ดี้
  แดเนีบล ฮาร์ดี้
  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี
  พรศิริ แก้วมโน (พลอย)
  พรศิริ แก้วมโน (พลอย)
  ที่ปรึกษาด้านจัดหางานอาวุโส
  เกียรติศักดิ์ ภูแจ้ง
  เกียรติศักดิ์ ภูแจ้ง
  ที่ปรึกษาด้านจัดหางาน
  กมลรัตน์ สวัชเดชะ
  กมลรัตน์ สวัชเดชะ
  ที่ปรึกษาด้านจัดหางาน
  สุรารักษ์ นิ่มสกุล (ซอนย่า)
  สุรารักษ์ นิ่มสกุล (ซอนย่า)
  ที่ปึกษาด้านจัดหางานอาวุโส
  ชมพูนุช ประภาสิริพัน (เฟิร์น)
  ชมพูนุช ประภาสิริพัน (เฟิร์น)
  ที่ปรึกษาด้านจัดหางานอาวุโส
  มัณฑนาวดี พิณโพธิ์ (กิ๊ก)
  มัณฑนาวดี พิณโพธิ์ (กิ๊ก)
  ที่ปรึกษาด้านจัดหางานอาวุโส
  ณัฐณี พิบูลธนเกียรติ (เบลล์)
  ณัฐณี พิบูลธนเกียรติ (เบลล์)
  ที่ปรึกษาด้านจัดหางานอาวุโส
  นันทกานต์ วรรณโก (น้อง)
  นันทกานต์ วรรณโก (น้อง)
  ที่ปรึกษาด้านจัดหางานอาวุโส
  ธีรพิพัฒน์ แพทย์รัตน์ (อ๊อฟ)
  ธีรพิพัฒน์ แพทย์รัตน์ (อ๊อฟ)
  ที่ปรึกษาด้านจัดหางานอาวุโส
  ภาวินี ศรีสว่าง (ตาว)
  ภาวินี ศรีสว่าง (ตาว)
  ที่ปรึกษาด้านจัดหางาน
  ธนาธิป จงเฟื่องปริญญา (ติ๊ป)
  ธนาธิป จงเฟื่องปริญญา (ติ๊ป)
  ที่ปรึกษาด้านจัดหางานอาวุโส
  ณัชธ์พรรุ้ง รุ่งธนสันต์ (มายด์)
  ณัชธ์พรรุ้ง รุ่งธนสันต์ (มายด์)
  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอีเอส
  ทิพานันท์ ป้นพงษ์ (ฝ้าย)
  ทิพานันท์ ป้นพงษ์ (ฝ้าย)
  ที่ปรึกษาด้านจัดหางาน
  ติดต่อเรา
  คำถามเพิ่มเติม
  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...