การสรรหาพนักงานโดยบริษัทจัดหางาน (RPO Recruitment) กำลังเติบโตในประเทศไทย
  To news list

  การสรรหาพนักงานโดยใช้บริการเอ้าท์ซอร์ส (RPO Recruitment): โอกาสเติบโตในประเทศไทย

  การสรรหาพนักงานโดยใช้บริการเอ้าท์ซอร์ส (RPO Recruitment): โอกาสเติบโตในประเทศไทย
  แม้ว่า RPO Recruitment หรือ การสรรหาพนักงานโดยใช้บริการเอ้าท์ซอร์ส จะเป็นหนึ่งในบริการทางด้าน HR ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมาตั้งแต่ปี 2017 อ้างอิงข้อมูลจากสถาบัน Staffing Industry Analysts แต่ก็ยังต้องการการพัฒนาเป็นอย่างมากในตลาดประเทศไทย เนื่องจากลูกค้า RPO Recruitment ส่วนใหญ่ในไทยเป็นบริษัทจากชาติตะวันตกที่เคยใช้บริการรูปแบบนี้มาก่อนแล้ว ในส่วนของบริษัทสัญชาติไทยเองยังคงมีความลังเลที่จะมอบหมายหน้าที่จัดหางานให้กับผู้ให้บริการจากภายนอกหรือ Outsource อะไรคืออุปสรรคหลักของการเติบโตในตลาดของ RPO Recruitment ในประเทศไทย และอุปสรรคเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นโอกาสเติบโตได้อย่างไร?
  • การวัดผลทางด้านการสรรหาอย่างประสิทธิภาพโดยการใช้ RPO 
  ประสิทธิภาพของกระบวนการสรรหาสามารถวัดได้จากตัวชี้วัดหลายตัว: ต้นทุนต่อการจ้าง ระยะเวลา คุณภาพการจ้างงาน อัตราการตอบรับข้อเสนอของแคนดิเดต ฯลฯ ปัจจุบันบริษัทส่วนใหญ่ในประเทศไทยวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการสรรหาบุคลากรจากภายในบริษัทของตนเอง โดยปราศจากข้อมูลที่หลากหลายในการนำมาเปรียบเทียบซึ่งเป็นประโยชน์และข้อได้เปรียบของ RPO Recruitment โดยเอ้าท์ซอร์ส ด้วยข้อมูลที่ RPO มีอยู่มากกว่า ประสิทธิภาพของการสรรหาโดยการใช้ Outsource จึงถือเป็นข้อได้เปรียบที่สามารถคำนวณวัดผลได้ นำไปสู่การเติบโตที่เพิ่มขึ้น
  • การพัฒนาของเทคโนโลยี
  เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้สำหรับงาน RPO Recruitment นั้นช่วยให้ลูกค้าสามารถควบคุมกระบวนการสรรหาบุคลากรได้ในทุกขั้นตอน ระบบการจัดการมีความโปร่งใส และแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ต้นทุนทางการเงิน คุณภาพการจ้างงาน จำนวนการจ้างงาน ฯลฯ ด้วยวิธีนี้ เทคโนโลยีสามารถช่วยสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้ให้บริการสรรหาและลูกค้าได้
  • ทีมงานรีครูทเม้นท์ระดับมืออาชีพ
  สถาบันการศึกษาภาครัฐไม่ได้จัดโปรแกรมไว้สำหรับฝึกอบรมอาชีพรีครูทเตอร์ เนื่องจากยังไม่เป็นที่นิยมนักในไทย อาชีพรีครูทเตอร์จึงเป็นอาชีพสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่หายากมากในตลาดแรงงาน ด้วยเหตุนี้ บริษัทต่าง ๆ จึงพยายามที่จะจ้างรีครูทเตอร์ไว้เป็นพนักงานประจำแทนการใช้บริการเอ้าท์ซอร์ส หรือ RPO อย่างไรก็ตาม การจ้างรีครูทเตอร์ไว้กับบริษัทนั้นมีราคาสูง ธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่สามารถจ่ายตรงนี้ได้จึงเป็นหนึ่งในผู้ใช้บริการหลักของการหางานแบบ RPO Recruitment ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการว่าจ้างบุคลากรได้เป็นอย่างมาก
  • การถ่ายโอนการควบคุมและอำนาจความรับผิดชอบ
  บริษัทในประเทศไทยยังคงมีความระมัดระวังในการให้เอ้าซอร์ส มาควบคุมกระบวนการสรรหาบุคลากรอย่างเต็มรูปแบบ บริษัทต่าง ๆ พยายามเข้าไปแทรกแซงกระบวนการสรรหาที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการ RPO อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการทำงานแบบผสมผสานนั้นล้มเหลว บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องพร้อมที่จะถ่ายโอนอำนาจการควบคุมและความรับผิดชอบทั้งหมดในด้านการสรรหาบุคลากรไปยังผู้ให้บริการ RPO Recruitment

  การต่อสู้เพื่อแย่งชิงแรงงานที่มีความสามารถนั้นทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทุกปี บริษัทต่าง ๆ จะรักษารูปแบบการสรรหาบุคลากรดด้วยตนเองได้ยากขึ้น เปิดโอกาสให้ตลาด RPO Recruitment โดยเอ้าท์ซอร์สนั้นเติบโตได้ และในขณะเดียวกันที่ตลาด RPO Recruitment ทั่วโลกนั้นเติบโต ตลาดในประเทศไทยก็จะพัฒนาเพิ่มขึ้นเช่นกัน

  Alexey Mironov, Chief Operating Officer 
  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в ANCOR!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...