สัญญาการจ้างด้านงานไอที

  เราสามารถจัดหาผู้รับเหมาด้านงานไอทีที่มีประสิทธิภาพและมีคุณสมบัติตามจำนวนที่ต้องการให้กับลูกค้า สำหรับโครงการที่มีเวลาระยะกลางหรือระยะยาว
  ความตั้งใจของบริษัทของเราในการทำงานร่วมกับลูกค้าของเรานั้น เพื่อช่วยเหลือจัดการในข้อกำหนด การทำสัญญา ด้านไอทีทั้งหมด สำหรับโครงการที่มีเวลาระยะกลางหรือระยะยาว

  บริการต่างๆ ได้แก่ :
  • การประมวลผลความสัมพันธ์ในการจ้างงาน
  • การสรรหาบุคลากร – การค้นหาและคัดเลือกบุคลากร
  • การทำหน้าที่แทน - ในกรณีที่เลิกจ้าง
  • การบริหารทรัพยากรบุคคล - การจ้างงาน / การเลิกจ้างการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการทำงาน
  • ขั้นตอนการทำงานของทรัพยากรบุคคล – วันลาหยุด วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันพักร้อน วันลากิจ ฯลฯ
  • เงินเดือนและภาษี – เงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยง ภาษีการจ้างงาน
  • การรายงาน – รายงานประจำเดือนตามที่ตกลงกับลูกค้า
  • การสนับสนุนด้านสุขภาพและความปลอดภัย – ข้อสรุป อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การตรวจสุขภาพ
  • ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ - กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนสวัสดิการ ฯลฯ
  • การสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติม – ตามที่ตกลงกับลูกค้า
  ข้อดีของบริษัทแอนคอร์:
  • การให้สุขศึกษาแบบรายบุคคลสำหรับโครงการ
  • เราสามารถช่วยเหลือโครงการขนาดใดก็ได้
  • การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อแนวทางแก้ไข
  • มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวได้สูง
  • มีความมุ่งมั่นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและความสำเร็จร่วมกัน
  บริการอื่นอยู่อีก
  เอาท์ซอร์ส
  เราสามารถจัดหาพนักงานชั่วคราวตามจำนวนที่ต้องการได้ ซึ่งเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานในทางธุรกิจแต่ไม่ใช่บริษัทที่เป็นธุรกิจหลัก เพื่อทำงานชั่วคราวในเวลาระยะสั้นหรือระยะกลาง เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานต้อนรับ เป็นต้น
  เอาท์ซอร์ส
  การจัดจ้างคนภายนอกของทรัพยากรบุคคล คือ การถ่ายโอน การสรรหา และ การบริหารพนักงาน การคำนวณ และ การจ่ายเงินเดือน ตลอดจนการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของลูกค้า
  ติดต่อเรา
  คำถามเพิ่มเติม
  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...