NPS

  สถิติความพึงพอใจ


  39%
  NPS 2021
  อะไรคือ NPS?
  Net Promoter Score (NPS)
  คุณมีแนวโน้มที่จะแนะนำบริษัท/ผลิตภัณฑ์มากน้อยเพียงใด?
  NPS= % พอใจและจะบอกต่อ − % ไม่พึงพอใจ
  9%
  43%
  48%
  ไม่พึงพอใจ
  เฉยๆ
  พอใจและจะบอกต่อ

  4.3
  คะแนนคุณภาพการบริการ
  คำนวณคะแนนอย่างไร?
  ลูกค้าประเมิน ANCOR
  ในระดับ 1-5 เป็นด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้:
  • ความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพ
  • ลูกค้าสัมพันธ์
  • คุณภาพการสื่อสาร
  • การแก้ไขปัญหา
  • ความรวดเร็วในการให้บริการ
  • การจัดการด้านเอกสาร
  9 / 10
  ลูกค้าพึงพอใจในคุณภาพการบริการของเรา
  3 / 5
  จะแนะนำ ANCOR ให้กับคนรู้จักและบริษัท
  7 / 10
  ลูกค้าพิจารณาว่า ANCOR เป็นพันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์
  9 / 10
  พอใจกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
  การจัดหางาน
  • ตอบกลับคำขอ ภายใน 2 ชั่วโมง
  • เริ่มดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับคำขอ
  • นำเสนอ CV ผู้สมัคร ที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 2 คนใน 5 วันและ CV ผู้สมัคร ที่หมาะสมไม่น้อยกว่า 5 คนภายในหนึ่งเดือนนับจากวันเริ่มโปรเจค
  • ให้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ บริษัท ที่ว่าจ้างและตำแหน่งงานว่างให้กับผู้สมัคร
  • ส่งรายงานสถานะการสมัครงานอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
  การจัดจ้างบุคคลภายนอก
  • ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
  • ตอบกลับคำขอ ภายใน 2 ชั่วโมง
  • แก้ไขงานหรือจัดส่งแผนปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง
  • เราจัดเตรียมเอกสารที่ถูกต้องให้คุณ
  • เราทำงานสอดคล้องกับกฎหมาย
  • เราแจ้งให้คุณทราบถึงความเสี่ยงทางกฎหมายและธุรกิจ
  ติดต่อเรา
  คำถามเพิ่มเติม
  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в ANCOR!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Оставить отзыв о работе консультанта
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...