ข้อมูลเชิงลึก

  ข้อมูลเชิงลึก

  การสรรหาบุคลากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมและภาคส่วนอื่นๆ ทั่วโลกที่ได้รับอิทธิพลจากพลวัตและ แนวโน้มของภูมิภาค ผลกระทบอย่างต่อเนื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโควิด-19 รวมถึงความคาดหวังที่เปลี่ยนไปของผู้สมัครกำลังผลักดันการเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่ในอุตสาหกรรมการจัดหางานเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงตลาดทั้งหมดเช่นกัน ในปี 2566 ที่ Ancor Thailand เราได้ดำเนินการสำรวจและนำเสนอ ผลลัพธ์ในงาน 'The Talentist' ในไตรมาสที่ 4 ปี 2023 เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมถึงความสำคัญของ Employer Branding และสิ่งที่ผู้สมัครมองหามากที่สุดในตัวนายจ้าง
  Learn more
  รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับการรับรู้แบรนด์นายจ้างผ่านการศึกษาที่ครอบคลุมโดยอิงตามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลาย แบบสำรวจอิสระของเราสะท้อนถึงลักษณะทางสังคมและประชากรของประชากรวัยทำงานได้อย่างแม่นยำ โดยให้การประเมินความน่าดึงดูดใจของแบรนด์ผู้จ้างงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน
  Learn more
  ฝ่ายบุคคลประจำบริษัทหรือเจ้าของธุรกิจหลายที่อาจมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการทำงานของ Recruitment Agency หรือบริษัทจัดหางาน จึงทำให้เสียโอกาสในการเพิ่มช่องทางในการคัดสรรผู้สมัครมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงกับตำแหน่งงานที่บริษัทของคุณต้องการ ลองมาดูกันว่า 5 ความเชื่อผิดๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทจัดหางานนั้นมีอะไรบ้าง
  Learn more
  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в ANCOR!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Оставить отзыв о работе консультанта
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...