การสรรหาบุคลากร

  การสรรหาบุคลากร


  • 1.1 การสรรหาบุคลากร
   การสรรหา คือ การค้นหาหรือการคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นในการดำเนินการตามความต้องการในปัจจุบันและระยะยาวของแผนบริษัท

   ในช่วงเวลากว่า 30 ปี ที่บริษัทแอนคอร์ของเราได้ทำการค้นหาพนักงานให้กับลูกค้าในทุกวัน ขณะช่วงเวลานี้เราได้มีการทดลองและพยายามหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อค้นหาผู้สมัครงานที่ดีที่สุดและทำการพัฒนาแนวทางของเราเอง ซึ่งประกอบด้วยวิธีการต่างๆ และการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้เป็นประโยชน์ เราเริ่มทำการค้นหาด้วยระบบติดตามทางแอปพลิเคชันของเราเอง (เอทีเอส - วินเซเร่) – โปรแกรมนี้สามารถครอบคลุมทุกประเทศที่ทางเราได้มีการให้บริการ และ มีใบสมัครงานของผู้สมัครมากกว่า 250,000 คน นอกเหนือจากนี้แล้ว เอทีเอส (วินเซเร่) ได้ทำการค้นหาตัวบุคคลที่เป็นมืออาชีพในบริษัท และ สร้างเป้าหมายบุคคลในกลุ่มธุรกิจผ่านทางเครือข่ายในการติดต่อประสานงาน นิทรรศการ และ การสัมมนา ซึ่งทางเราได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ระบบดิจิทัลในการทำการตลาดด้วยเช่นกัน

   บริษัท แอนคอร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาและมีประสบการณ์การทำงานโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5 ปีในการสรรหาบุคลากร เราได้มีการพัฒนาทักษะของพนักงานของเราอย่างสม่ำเสมอโดยการสอนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้พวกเขาได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

   ข้อดีของบริษัทแอนคอร์:

   • ในระยะเวลากว่า 30 ปีในการทำงานนั้น เราได้มีการพัฒนาและมีความเชี่ยวชาญในทุกๆด้านของการตลาด บริษัทของเรามีความสามารถอย่างดีเยี่ยมในการคัดเลือกผู้จัดการฝ่ายขายสำหรับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที และ พนักงานด้านบริการเภสัชกรรม- กล่าวโดยย่อคือ ผู้เชี่ยวชาญในระดับต่างๆ ในทุกด้านของเศรษฐกิจ
   • เรามีการบริการแก่บริษัทที่เป็นตัวแทนของ ทีเอนพี (การผลิต และการขายสินค้า อุปโภค บริโภค) ยาและเวชภัณฑ์ การค้าปลีก และ การบริการในธุรกิจ การเกษตร ยานยนต์ โลหะ น้ำมันและก๊าซ พลังงาน การธนาคารการเงิน ไอที / โทรคมนาคมและอื่น ๆ

   การส่งมอบงานและผลลัพธ์จากเรามักจะให้เกินประสิทธิภาพ ซึ่งไม่ต่างกับบริษัทอื่นๆ ที่มีความเชี่ยวชาญสูงเช่นเดียวกัน เราต้องให้ความสำคัญกับขนาดและโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้องของทีมในแต่ละตลาดที่บริษัท แอนคอร์ ได้ดำเนินการ ตัวอย่างเช่น ทีมงานที่ได้ทำงานในโครงการในด้านการเงิน ไอที และ โทรคมนาคมนั้น ประกอบด้วยจำนวนบุคคลที่มีมากกว่า 200 คนในประเทศรัสเซียเพียงอย่างเดียว

   • สำนักงานบริษัท แอนคอร์ มีออฟฟิศตั้งอยู่ใน 9 ประเทศ ซึ่งสำนักงานของเราในประเทศรัสเซียนั้น มีการทำงานให้มากกว่า 45 เมือง เราสามารถจัดการและทำการจัดหางานในปริมาณที่มีจำนวนอย่างมากได้โดยเร็วที่สุด
   • เรารับประกันการเปลี่ยนพนักงานใหม่ในกรณีที่บุคคลนั้นๆ ไม่ผ่านช่วงระยะเวลาการทดลองงาน

   ตัวอย่างโครงการที่ดำเนินการ:

   • ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินของบริษัท
   • ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
   • ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
   • ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล / พันธมิตรทางธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล
   • ผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์
   • ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์
   • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด / นักออกแบบ
   • ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการอัตโนมัติ
   • หัวหน้าแผนกบัญชี
   • ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์
   • ผู้อำนวยการฝ่ายตัวแทน
   • ผู้อำนวยการส่วนงานของรัฐ
   • หัวหน้าฝ่ายธุรกิจต่อรัฐบาล
   • ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
   • กรรมการผู้จัดการหุ้นส่วน
   • ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
   • หัวหน้าลูกค้าเชิงกลยุทธ์
   • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
   • ผู้บริหารสูงสุด
   • ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์
   • ผู้อำนวยการภูมิภาคมหภาค
   • ผู้อำนวยการด้านเทคนิค
   • ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที (โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ นักทดสอบ ผู้จัดการไอที ผู้ดูแลระบบ นักออกแบบ วิศวกร)
   • นักพัฒนา จาวา เอสอี, อีอี (ระดับกลาง, หัวหน้า, หัวหน้าทีม, สถาปนิก)
   • นักพัฒนาเว็บ (จัดการข้อมูลเว็บไซต์หน้าบ้าน - หลังบ้าน) ซี#, .เน็ต, เอ็มวีซี
   • นักพัฒนาระบบแอนดรอย์ / ไอโอเอส
   • ผู้จัดการโครงการพัฒนา ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
   • นักพัฒนา: ซี / ซี ++ / .เน็ต / จาวา / เจเอส / แอนดรอย์ / ไอโอเอส / ไพทอน / ฐานข้อมูล; การทดสอบด้วยตนเองและแบบอัตโนมัติของคิวเอ
   • ระบบแอปพลิเคชัน ดีบีเอ ระบบตรวจสอบ บริการแอปพลิเคชัน โซลูชั่นบูรณาการ ผู้ดูแลระบบการผสมผสานแนวความคิดเชิงวัฒนธรรม แนวทางปฏิบัติ และเครื่องมือต่างๆ/ ผู้ดูแลโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
   • ผู้เชี่ยวชาญ อาร์เอนดี และ ความปลอดภัยของข้อมูล

   สมรรถภาพขององค์กร (เมื่อบริการมีความเกี่ยวข้อง)

   • การบริการการจัดหางานของเรานั้น สามารถช่วยให้คุณเลือกบุคคลที่เป็นมืออาชีพตามความต้องการเฉพาะทาง โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและแรงจูงใจส่วนบุคคล ซึ่งเราสามารถทำการจัดหาคนที่เหมาะกับตำแหน่งงานว่างที่ต้องการ และทำงานร่วมกับบริษัทได้เป็นระยะยาว
   • เราสามารถช่วยจัดหาทำการจ้างพนักงานหลายๆ คน หรือเลือกพนักงานได้ตามที่ต้องการ และเราสามารถให้บริการได้ทั่วประเทศและในทุกอุตสาหกรรม

   โดยปกติของค่าธรรมเนียมทั้งหมดนั้น จะคำนวนเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ก่อนหักภาษีประจำปีของผู้สมัครและขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่จะกล่าวถึงเมื่อมีการร้องขอ
  • 1.2 โครงการของการรับสมัคร
   โครงการของการรับสมัคร คือ การคัดเลือกผู้สมัครงานจำนวนมาก สำหรับตำแหน่งทั่วไปตามมาตรฐานสำหรับนายจ้าง  โดยปกติแล้วจะมีการจ้างบุคลากรระดับพนักงานทั่วไปหรือระดับผู้ใช้แรงงาน จนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ซึ่งคำขอคัดเลือกพนักงานของโครงการสามารถเริ่มต้นจากจำนวน 10 คนหรืออาจเป็นพนักงานหลายพันคนในความต้องการสำหรับการทำงานตามฤดูกาลเป็นต้น

   ข้อดีของบริษัทแอนคอร์:

   • มีศูนย์วิจัยเป็นของตัวเอง
   • ทีมงานโดยเฉพาะของบริษัท แอนคอร์
   • เชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพของการวัดผลการดำเนินงาน
   • การรายงานอย่างสม่ำเสมอตลอดจนกระบวนการ
   • เงื่อนไขความร่วมมือส่วนบุคคลภายในงบประมาณของโครงการ
   • องค์กรของการทดสอบและการฝึกอบรมผ่านข้อตกลงกับลูกค้า
  • 1.3 การค้นหาตำแหน่งผู้บริหาร
   การค้นหาและคัดเลือกพนักงานในตำแหน่งผู้บริหารเป็นกระบวนการที่เราคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครระดับสูงสุดหรือระดับหัวหน้างาน หมายถึงผู้บริหารระดับสูงหรือตำแหน่งระดับสูงสุดในองค์กรของบริษัท และผู้เชี่ยวชาญในด้านเฉพาะทาง เราได้สรรหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เนื่องจากเราได้ทำการศึกษาความต้องการโดยทำการวิจัยในการตลาดของบริษัทของคุณและคัดเลือกโปรไฟล์ที่เหมาะสมที่สุด เรามีทักษะในการพูดคุยกับผู้สมัครงานในทุกช่วงของอาชีพที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป เราสามารถหาแนวทางและวิธีการเจรจากับผู้สมัครงานที่เป็นบุคคลไม่เปิดเผยหรือกลุ่มบุคคลที่พร้อมจะสมัครงานเมื่อมีโอกาสมาถึง

   บริษัท แอนคอร์ มีความพร้อมและความทะเยอทะยานที่จะตอบสนองต่อความท้าทายในทุกขนาดใดก็ได้ โดยพิจารณาจากจุดมุ่งหมายในความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการตลาดของบริษัทของคุณ ซึ่งผู้ให้คำปรึกษาของเรามีประสบการณ์ในการสรรหาบุคลากรมากกว่าห้าปีและรวมถึงวิธีการใช้เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนเฉพาะตัวในแง่ของการค้นหาผู้สมัครงาน และวิธีการนี้ผู้ที่เป็นนักวิเคราะห์ของเราได้นำไปใช้ด้วยเช่นกัน

   ข้อดีของบริษัทแอนคอร์:

   • การเข้าถึงเป็นการส่วนตัว
   • รับประกันความเป็นส่วนตัว
   • ใช้ช่องทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการดึงดูด
   • พร้อมตอบสนองงานทุกอัตราและปริมาณ
   • มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและปรับตัวได้สูง
   • ปรารถนาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและความสำเร็จร่วมกัน
   • เงื่อนไขการรับประกันเพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนพนักงาน
   • มีการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้สมัครในช่วงระหว่างการปรับตัว

   การจัดจ้างงานจากภายนอก
  • 2.1 การจ้างบุคคลภายนอก (อาร์พีโอ)
   การจ้างบุคคลภายนอกกของระบวนการสรรหา (อาร์พีโอ) คือ การถ่ายโอนกิจกรรมในการสรรหาบุคลากรไปยังผู้ให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน (ในบางพื้นที่ ประเภทตำแหน่ง และ ขั้นตอนของกระบวนการคัดเลือก)

   การบริการนี้จะมีความสัมพันธ์กันหาก:

   • คุณจำเป็นที่จะต้องจ้างพนักงานจำนวนมาก
   • โครงการที่มีการกำหนดระยะเวลาที่จำกัด
   • คุณต้องการเสริมสร้างทรัพยากรการสรรหาบุคลากรภายใน
   • คุณอยากสร้างแบรนด์ของวัฒนธรรมองค์กรที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในตลาด
   • คุณวางแผนที่จะถ่ายโอนฟังก์ชั่นการสรรหาบุคลากรไปยังผู้ให้บริการภายนอก เพื่อให้ความสำคัญกับกองกำลังฝ่ายทรัพยากรบุคคลภายในตามลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่สูงขึ้น

   การว่าจ้างบุคคลภายนอกหรือการดำเนินการสรรหาบุคลากรนั้น เพื่อให้แน่ใจว่าแผนการจ้างงานที่ได้ตกลงไว้มีการกรอกตำแหน่งงานว่างและเสร็จสมบูรณ์ และเป็นการรับประกันว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายของกระบวนการที่ถ่ายโอนไปยังฝ่ายบริหารและ:

   • ช่วงเวลาในการเลือกซึ่งมีจำนวนมากและผู้เชี่ยวชาญของโครงการจะถูกเก็บบันทึกไว้
   • มีการวางแผนของค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก
   • คุณสามารถปรับต้นทุนการจัดหางานให้เหมาะสมตามที่ต้องการ
   • มีการประเมินผลลัพธ์อย่างชัดเจนเนื่องจากงานได้ดำเนินการตามการระบุตัวชี้วัดความสาเร็จของผลงานที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด

   ทีมงานของเราได้ทุ่มเททำงานในงานโครงการโดยเฉพาะ โต้ตอบกับผู้จัดการการจ้างงานและแผนกทรัพยากรบุคคลเป็นประจำ และ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

   ข้อดีของบริษัทแอนคอร์:

   • การให้สุขศึกษาแบบรายบุคคลสำหรับโครงการ
   • พร้อมตอบสนองงานทุกอัตราและปริมาณ
   • การเข้าถึงความสามารถและพรสวรรค์ที่มีหลากหลาย
   • การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อแนวทางแก้ไข
   • มีความเชี่ยวชาญในการจัดการกับแบรนด์ของนายจ้าง
   • มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวได้สูง
   • ความปรารถนาของผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและความสำเร็จร่วมกัน
  • 2.2 การจัดจ้างคนภายนอกของทรัพยากรบุคคล
   การจัดจ้างคนภายนอกของทรัพยากรบุคคล คือ การถ่ายโอน การสรรหา และ การบริหารพนักงาน การคำนวณ และ การจ่ายเงินเดือน ตลอดจนการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของลูกค้า

   บริการต่างๆ ได้แก่ :

   • การประมวลผลความสัมพันธ์ในการจ้างงาน
   • การสรรหาบุคลากร – การค้นหาและคัดเลือกบุคลากร
   • การทำหน้าที่แทน - ในกรณีที่เลิกจ้าง
   • การบริหารทรัพยากรบุคคล - การจ้างงาน / การเลิกจ้างการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการทำงาน
   • ขั้นตอนการทำงานของทรัพยากรบุคคล – วันลาหยุด วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันพักร้อน วันลากิจ ฯลฯ
   • เงินเดือนและภาษี – เงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยง ภาษีการจ้างงาน
   • การรายงาน – รายงานประจำเดือนตามที่ตกลงกับลูกค้า
   • การสนับสนุนด้านสุขภาพและความปลอดภัย – ข้อสรุป อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การตรวจสุขภาพ
   • ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ - กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนสวัสดิการ ฯลฯ
   • การสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติม – ตามที่ตกลงกับลูกค้า

   เราให้คำมั่นสัญญาดังต่อไปนี้:

   • การโต้ตอบคำขอภายใน 2 ชั่วโมง และให้รายละเอียดแนวทางแก้ไขและ / หรือแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องภายใน 24 ชั่วโมง
   • การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่พนักงานของโครงการ
   • การจัดเตรียมเอกสารที่ถูกต้อง
   • การเก็บบันทึกประจำในทุกขั้นตอนของการโต้ตอบ
   • ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างครบถ้วน รวมทั้งแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับความเสี่ยงทางกฎหมายในโครงการ

   ข้อดีของบริษัทแอนคอร์:

   • การให้สุขศึกษาแบบรายบุคคลสำหรับโครงการ
   • พร้อมตอบสนองงานทุกอัตราและปริมาณ
   • การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อแนวทางแก้ไข
   • มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวได้สูง
   • ความปรารถนาของผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและความสำเร็จร่วมกัน
  • 2.3 การจัดหาพนักงานชั่วคราว
   เราสามารถจัดหาพนักงานชั่วคราวตามจำนวนที่ต้องการได้ ซึ่งเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานในทางธุรกิจแต่ไม่ใช่บริษัทที่เป็นธุรกิจหลัก เพื่อทำงานชั่วคราวในเวลาระยะสั้นหรือระยะกลาง เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานต้อนรับ เป็นต้น

   บริการต่างๆ ได้แก่ :

   • การประมวลผลความสัมพันธ์ในการจ้างงาน
   • การสรรหาบุคลากร – การค้นหาและคัดเลือกบุคลากร
   • การทำหน้าที่แทน - ในกรณีที่เลิกจ้าง
   • การบริหารทรัพยากรบุคคล - การจ้างงาน / การเลิกจ้างการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการทำงาน
   • ขั้นตอนการทำงานของทรัพยากรบุคคล – วันลาหยุด วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันพักร้อน วันลากิจ ฯลฯ
   • เงินเดือนและภาษี – เงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยง ภาษีการจ้างงาน
   • การรายงาน – รายงานประจำเดือนตามที่ตกลงกับลูกค้า
   • การสนับสนุนด้านสุขภาพและความปลอดภัย – ข้อสรุป อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การตรวจสุขภาพ
   • ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ - กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนสวัสดิการ ฯลฯ
   • การสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติม – ตามที่ตกลงกับลูกค้า

   ข้อดีของบริษัทแอนคอร์:

   • การให้สุขศึกษาแบบรายบุคคลสำหรับโครงการ
   • พร้อมที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
   • สามารถทำการเปลี่ยนทดแทนพนักงานอย่างรวดเร็ว ในกรณีที่ขาดงาน หรือ ลา โดยไม่ได้วางแผนไว้
   • มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวได้สูง
   • ความปรารถนาของผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและความสำเร็จร่วมกัน
  • 2.4 สัญญาการจ้างด้านงานไอที
   เราสามารถจัดหาผู้รับเหมาด้านงานไอทีที่มีประสิทธิภาพและมีคุณสมบัติตามจำนวนที่ต้องการให้กับลูกค้า สำหรับโครงการที่มีเวลาระยะกลางหรือระยะยาว

   ความตั้งใจของบริษัทของเราในการทำงานร่วมกับลูกค้าของเรานั้น เพื่อช่วยเหลือจัดการในข้อกำหนด การทำสัญญา ด้านไอทีทั้งหมด สำหรับโครงการที่มีเวลาระยะกลางหรือระยะยาว

   บริการต่างๆ ได้แก่ :

   • การประมวลผลความสัมพันธ์ในการจ้างงาน
   • การสรรหาบุคลากร – การค้นหาและคัดเลือกบุคลากร
   • การทำหน้าที่แทน - ในกรณีที่เลิกจ้าง
   • การบริหารทรัพยากรบุคคล - การจ้างงาน / การเลิกจ้างการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการทำงาน
   • ขั้นตอนการทำงานของทรัพยากรบุคคล – วันลาหยุด วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันพักร้อน วันลากิจ ฯลฯ
   • เงินเดือนและภาษี – เงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยง ภาษีการจ้างงาน
   • การรายงาน – รายงานประจำเดือนตามที่ตกลงกับลูกค้า
   • การสนับสนุนด้านสุขภาพและความปลอดภัย – ข้อสรุป อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การตรวจสุขภาพ
   • ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ - กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนสวัสดิการ ฯลฯ
   • การสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติม – ตามที่ตกลงกับลูกค้า

   ข้อดีของบริษัทแอนคอร์:

   • การให้สุขศึกษาแบบรายบุคคลสำหรับโครงการ
   • เราสามารถช่วยเหลือโครงการขนาดใดก็ได้
   • การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อแนวทางแก้ไข
   • มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวได้สูง
   • มีความมุ่งมั่นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและความสำเร็จร่วมกัน

  ติดต่อเรา
  คำถามเพิ่มเติม
  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в ANCOR!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Оставить отзыв о работе консультанта
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...