เว็บหางาน | บริการจัดจ้างคนภายนอกทรัพยากรบุคคล | ANCOR

  การจัดจ้างคนภายนอกของทรัพยากรบุคคล

  การจัดจ้างคนภายนอกของทรัพยากรบุคคล คือ การถ่ายโอน การสรรหา และ การบริหารพนักงาน การคำนวณ และ การจ่ายเงินเดือน ตลอดจนการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของลูกค้า

  การจัดจ้างคนภายนอกของทรัพยากรบุคคล: บริการและตัวเลือก

  • การประมวลผลความสัมพันธ์ในการจ้างงาน
  • การสรรหาบุคลากร – การค้นหาและคัดเลือกบุคลากร
  • การทำหน้าที่แทน - ในกรณีที่เลิกจ้าง
  • การบริหารทรัพยากรบุคคล - การจ้างงาน / การเลิกจ้างการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการทำงาน
  • ขั้นตอนการทำงานของทรัพยากรบุคคล – วันลาหยุด วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันพักร้อน วันลากิจ ฯลฯ
  • เงินเดือนและภาษี – เงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยง ภาษีการจ้างงาน
  • การรายงาน – รายงานประจำเดือนตามที่ตกลงกับลูกค้า
  • การสนับสนุนด้านสุขภาพและความปลอดภัย – ข้อสรุป อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การตรวจสุขภาพ
  • ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ - กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนสวัสดิการ ฯลฯ
  • การสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติม – ตามที่ตกลงกับลูกค้า
  เราให้คำมั่นสัญญาดังต่อไปนี้:
  • การโต้ตอบคำขอภายใน 2 ชั่วโมง และให้รายละเอียดแนวทางแก้ไขและ / หรือแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องภายใน 24 ชั่วโมง
  • การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่พนักงานของโครงการ
  • การจัดเตรียมเอกสารที่ถูกต้อง
  • การเก็บบันทึกประจำในทุกขั้นตอนของการโต้ตอบ
  • ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างครบถ้วน รวมทั้งแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับความเสี่ยงทางกฎหมายในโครงการ

  ข้อดีของบริษัทแอนคอร์ในการจัดจ้างคนภายนอกของทรัพยากรบุคคล:

  • การให้สุขศึกษาแบบรายบุคคลสำหรับโครงการ
  • พร้อมตอบสนองงานทุกอัตราและปริมาณ
  • การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อแนวทางแก้ไข
  • มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวได้สูง
  • ความปรารถนาของผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและความสำเร็จร่วมกัน
  บริการอื่นอยู่อีก
  เอาท์ซอร์ส
  เราสามารถจัดหาผู้รับเหมาด้านงานไอทีที่มีประสิทธิภาพและมีคุณสมบัติตามจำนวนที่ต้องการให้กับลูกค้า สำหรับโครงการที่มีเวลาระยะกลางหรือระยะยาว
  ความตั้งใจของบริษัทของเราในการทำงานร่วมกับลูกค้าของเรานั้น เพื่อช่วยเหลือจัดการในข้อกำหนด การทำสัญญา ด้านไอทีทั้งหมด สำหรับโครงการที่มีเวลาระยะกลางหรือระยะยาว
  เอาท์ซอร์ส
  เราสามารถจัดหาพนักงานชั่วคราวตามจำนวนที่ต้องการได้ ซึ่งเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานในทางธุรกิจแต่ไม่ใช่บริษัทที่เป็นธุรกิจหลัก เพื่อทำงานชั่วคราวในเวลาระยะสั้นหรือระยะกลาง เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานต้อนรับ เป็นต้น
  การร้องขอสำหรับบริการ
  ส่งคำขอ
  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в ANCOR!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Оставить отзыв о работе консультанта
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...