รับสมัครพนักงานชั่วคราว | สมัครงานบริษัทหางาน | ANCOR

  การจัดหาพนักงานชั่วคราว

  เราสามารถจัดหาพนักงานชั่วคราวตามจำนวนที่ต้องการได้ ซึ่งเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานในทางธุรกิจแต่ไม่ใช่บริษัทที่เป็นธุรกิจหลัก เพื่อทำงานชั่วคราวในเวลาระยะสั้นหรือระยะกลาง เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานต้อนรับ เป็นต้น

  การจัดหาพนักงานชั่วคราว: บริการและตัวเลือก

  • การประมวลผลความสัมพันธ์ในการจ้างงาน
  • การสรรหาบุคลากร – การค้นหาและคัดเลือกบุคลากร
  • การทำหน้าที่แทน - ในกรณีที่เลิกจ้าง
  • การบริหารทรัพยากรบุคคล - การจ้างงาน / การเลิกจ้างการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการทำงาน
  • ขั้นตอนการทำงานของทรัพยากรบุคคล – วันลาหยุด วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันพักร้อน วันลากิจ ฯลฯ
  • เงินเดือนและภาษี – เงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยง ภาษีการจ้างงาน
  • การรายงาน – รายงานประจำเดือนตามที่ตกลงกับลูกค้า
  • การสนับสนุนด้านสุขภาพและความปลอดภัย – ข้อสรุป อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การตรวจสุขภาพ
  • ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ - กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนสวัสดิการ ฯลฯ
  • การสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติม – ตามที่ตกลงกับลูกค้า

  ข้อดีของบริษัทแอนคอร์ในการจัดหาพนักงานชั่วคราว:

  • การให้สุขศึกษาแบบรายบุคคลสำหรับโครงการ
  • พร้อมที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • สามารถทำการเปลี่ยนทดแทนพนักงานอย่างรวดเร็ว ในกรณีที่ขาดงาน หรือ ลา โดยไม่ได้วางแผนไว้
  • มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวได้สูง
  • ความปรารถนาของผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและความสำเร็จร่วมกัน
  บริการอื่นอยู่อีก
  เอาท์ซอร์ส
  เราสามารถจัดหาผู้รับเหมาด้านงานไอทีที่มีประสิทธิภาพและมีคุณสมบัติตามจำนวนที่ต้องการให้กับลูกค้า สำหรับโครงการที่มีเวลาระยะกลางหรือระยะยาว
  ความตั้งใจของบริษัทของเราในการทำงานร่วมกับลูกค้าของเรานั้น เพื่อช่วยเหลือจัดการในข้อกำหนด การทำสัญญา ด้านไอทีทั้งหมด สำหรับโครงการที่มีเวลาระยะกลางหรือระยะยาว
  เอาท์ซอร์ส
  การจัดจ้างคนภายนอกของทรัพยากรบุคคล คือ การถ่ายโอน การสรรหา และ การบริหารพนักงาน การคำนวณ และ การจ่ายเงินเดือน ตลอดจนการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของลูกค้า
  การร้องขอสำหรับบริการ
  ส่งคำขอ
  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в ANCOR!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Оставить отзыв о работе консультанта
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...