บริษัทจัดหาคน | สมัครงานกับบริษัทจัดหางาน | ANCOR

  โครงการของการรับสมัคร

  โครงการของการรับสมัคร คือ การคัดเลือกผู้สมัครงานจำนวนมาก สำหรับตำแหน่งทั่วไปตามมาตรฐานสำหรับนายจ้าง โดยปกติแล้วจะมีการจ้างบุคลากรระดับพนักงานทั่วไปหรือระดับผู้ใช้แรงงาน จนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ซึ่งคำขอคัดเลือกพนักงานของโครงการสามารถเริ่มต้นจากจำนวน 10 คนหรืออาจเป็นพนักงานหลายพันคนในความต้องการสำหรับการทำงานตามฤดูกาลเป็นต้น

  ข้อดีของบริษัทแอนคอร์ในโครงการของการรับสมัคร:

  • มีศูนย์วิจัยเป็นของตัวเอง• ทีมงานโดยเฉพาะของบริษัท แอนคอร์
  • เชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพของการวัดผลการดำเนินงาน
  • การรายงานอย่างสม่ำเสมอตลอดจนกระบวนการ
  • เงื่อนไขความร่วมมือส่วนบุคคลภายในงบประมาณของโครงการ
  • องค์กรของการทดสอบและการฝึกอบรมผ่านข้อตกลงกับลูกค้า
  บริการอื่นอยู่อีก
  การสรรหาบุคลากร
  การค้นหาและคัดเลือกพนักงานในตำแหน่งผู้บริหารเป็นกระบวนการที่เราคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครระดับสูงสุดหรือระดับหัวหน้างาน หมายถึงผู้บริหารระดับสูงหรือตำแหน่งระดับสูงสุดในองค์กรของบริษัท และผู้เชี่ยวชาญในด้านเฉพาะทาง เราได้สรรหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เนื่องจากเราได้ทำการศึกษาความต้องการโดยทำการวิจัยในการตลาดของบริษัทของคุณและคัดเลือกโปรไฟล์ที่เหมาะสมที่สุด เรามีทักษะในการพูดคุยกับผู้สมัครงานในทุกช่วงของอาชีพที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป เราสามารถหาแนวทางและวิธีการเจรจากับผู้สมัครงานที่เป็นบุคคลไม่เปิดเผยหรือกลุ่มบุคคลที่พร้อมจะสมัครงานเมื่อมีโอกาสมาถึง
  การสรรหาบุคลากร
  การสรรหา คือ การค้นหาหรือการคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นในการดำเนินการตามความต้องการในปัจจุบันและระยะยาวของแผนบริษัท
  การร้องขอสำหรับบริการ
  ส่งคำขอ
  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в ANCOR!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Оставить отзыв о работе консультанта
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...