The Talentist - Employer Brand Research

  ารศึกษาเรื่องการรับรู้แบรนด์นายจ้าง 

  The Talentist คือการศึกษาเรื่องการรับรู้แบรนด์นายจ้างโดยบริษัทจัดหางาน ANCOR และดำเนินการศึกษาผ่าน บริษัทวิจัยอิสระระดับโลก เราสร้างกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรวัยทำงานในประเทศ ค้นหาความชอบในเรื่องการทำงานและการจ้างงานของตลาด รวมถึงแรงปัจจัยหลักและแนวโน้มตลาดแรงงานในด้านการเลือกบริษัท

  The Talentist เป็นเสมือนรางวัลอังทรงคุณค่าของนายจ้างที่มีความน่าร่วมงานที่สุดในประเทศไทยจากผลการวิจัย เรารวบรวมรายชื่อบริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามจำนวนพนักงานในภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ และขอให้ผู้ถูกสำรวจให้คะแนนว่านายจ้างเหล่านี้น่าสนใจสำหรับพวกเขาอย่างไรและเพราะเหตุใด

  >5 000

  ผู้ตอบแบบสอบถาม

  จากตัวแทนของกลุ่มประชากรวัยทำงานในประเทศไทย

  >80
  %

  ผู้ตอบแบบสอบถาม

  ทำงานในภาคธุรกิจ

  15
  นาที

  คือระยะเวลา

  ของการทำแบบสอบถาม

  การศึกษาครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย

  แบบสำรวจออนไลน์

  การกรอกแบบสอบถามใช้เวลาประมาณ 15 นาที โดยแบ่งออกเป็นสามส่วน:

  • อันดับแรก ทราบโปรไฟล์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
  • อันดับสอง จัดอันดับปัจจัยขับเคลื่อนหลักในการเลือกนายจ้างและเข้าใจแนวโน้มตลาดแรงงานในแง่ของพฤติกรรมของกลุ่มประชากรวัยทำงาน
  • อันดับสาม ประมวลผลเพื่อจัดอับดับเรตติ้งของนายจ้างที่น่าสนใจของกลุ่มคนวัยทำงาน
  หลักเกณฑ์:
  • ความมั่นคงทางการเงิน
  • โอกาสในการฝึกฝนและการเรียนรู้
  • ความมั่นคงในงานระยะยาว
  • โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  • ความใส่ใจต่อสังคมและสาธารณะ
  • เนื้อหางานที่น่าสนใจ
  • บรรยากาศการทำงานที่ดี
  • สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน
  • ทำเลสะดวก
  • ชื่อเสียงบริษัทดีมาก
  • บริษัทมีสินค้า/บริการคุณภาพสูง
  • รูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ความหลากหลายและเท่าเทียม
  • มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  • มีการบริหารจัดการที่แข็งแกร่ง 
  • เงินเดือนและสวัสดิการที่น่าสนใจ
  (500) รูปพี่โอ๋ (ใช้อันนี้).png    
  The Talentist ศึกษาและตรวจสอบการรับรู้แบรนด์ของนายจ้าง

  แบรนด์ของนายจ้างคือภาพลักษณ์ของบริษัทในตลาดแรงงาน พนักงาน และผู้หางานที่มีต่อบริษัทในฐานะสถานที่ทำงาน โดยมีคุณสมบัติที่ต่างๆที่ทำให้บริษัทหนึ่งเป็นสถานที่ทำงานที่น่าดึงดูดใจหรือไม่น่าดึงดูดใจ

  บ่อยครั้งที่บริษัทมีลักษณะเฉพาะบางอย่าง ซึ่งพนักงานและผู้สมัครสังเกตเห็น ซึ่งบางครั้งภาพลักษณ์นั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่สะท้อนหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทบริษัทอย่างแท้จริง บริษัทจึงไม่ได้เลือกที่จะสนใจลักษณะหรือคุณค่าเฉพาะนั้น

  ลุ่มสำรวจเป็นตัวสะท้อนภาพของประชากรวัยทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง

  ตัวแทนของประชากรที่ทำงานและไม่ได้ทำงานในประเทศได้ถูกเชิญให้เข้าร่วมในการศึกษานี้ เราสร้างกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนตามข้อมูลประชากรของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงคนทำงานและคนที่ไม่ได้ทำงาน อายุระหว่าง 20 ถึง 60 ปี ภายใต้เงื่อนการศึกษา ซึ่ง 80% ของผู้ตอบแบบสอบถามทำงานในภาคธุรกิจ

  เพื่อการประเมินแบรนด์นายจ้าง 150 บริษัท เราให้ประชากรมากกว่า 5,000 คนทั่วประเทศเข้าร่วมในการศึกษาครั้งนี้ ส่งผลให้การประเมินนั้นมีความถูกต้องแม่นยำโดยมีข้อผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่างสำรวจไม่เกิน 3.1


  Gareth George.png    

  ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินภาพลักษณ์ที่แท้จริงของบริษัท

  รายชื่อบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในแง่ของจำนวนพนักงานเต็มเวลาถูกสร้างขึ้นโดยผู้ตอบแบบสำรวจจะถูกสุ่มให้เห็นการแสดงแบรนด์นายจ้าง 30 บริษัทขณะทำแบบสอบถาม ขนาดของกลุ่มตัวอย่างและหลักการสุ่มของการศึกษาทำให้เราสามารถแสดงผลแบรนด์นายแจ้งแต่ละแห่งต่อผู้ตอบแบบสอบถามได้อย่างน้อย 1,000 คน

  ผู้เข้าร่วมการสำรวจจะถูกขอให้เลือกบริษัทที่พวกเขารู้จัก จากนั้นให้ตอบว่าพวกเขาต้องการทำงานที่นั่นหรือไม่ ในขั้นตอนต่อไป ผู้ทำแบบสำรวจจะให้คะแนนความน่าดึงดูดใจของแต่ละบริษัทที่เลือกมาตามปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันหลัก

  วิธีการวิจัยทำให้สามารถระบุข้อมูลเฉพาะขององค์กร อุตสาหกรรม และประเทศ ซึ่งช่วยให้บริษัทต่างๆ พัฒนา EVP เพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานที่ดีไว้ได้


  ผลการสำรวจ

  เราได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์มากมายจากผลการสำรวจ ซึ่งช่วยให้ผู้ที่อยู่ในตลาดแรงงานทุกคนใช้เป็นข้อมูลแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกิจ บริษัทได้รับข้อมูลมากมายเพื่อพัฒนาแบรนด์นายจ้างและปรับปรุง EVP ของพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มคนทำงานจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความน่าดึงดูดใจของนายจ้างรายใหญ่และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการหางานและการพัฒนาอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

  บริษัทที่เราได้ทำการศึกษาแต่ละแห่งจะได้รับรายงานเกี่ยวกับแบรนด์นายจ้างของตน และสามารถตรวจสอบการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างต่างๆ เพื่อสร้างกลยุทธ์แบรนด์นายจ้างที่ประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่มีพนักงานและบุคลากรที่มีการแข่งขันสูง

  The Talentist event 2023

  The Talentist แกลเลอรี่
  The Talentist 29
  The Talentist 28
  The Talentist 27
  The Talentist 25
  The Talentist 24
  The Talentist 23
  The Talentist 22
  The Talentist 21
  The Talentist 20
  The Talentist 19
  The Talentist 18
  The Talentist 17
  The Talentist 16
  The Talentist 15
  The Talentist 14
  The Talentist 13
  The Talentist 12
  The Talentist 11
  The Talentist 10
  The Talentist 9
  The Talentist 8
  The Talentist 7
  The Talentist 6
  The Talentist 5
  The Talentist 4
  The Talentist 3
  The Talentist 2
  The Talentist 1
  ติดต่อเรา
  คำถามเพิ่มเติม
  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в ANCOR!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Оставить отзыв о работе консультанта
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...