บริษัทจัดหาพนักงาน | Recruit Agency | Recruit พนักงาน | ANCOR

  การสรรหาบุคลากร

  การสรรหา คือ การค้นหาหรือการคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นในการดำเนินการตามความต้องการในปัจจุบันและระยะยาวของแผนบริษัท

  ในช่วงเวลากว่า 30 ปี ที่บริษัทแอนคอร์ของเราได้ทำการค้นหาพนักงานให้กับลูกค้าในทุกวัน ขณะช่วงเวลานี้เราได้มีการทดลองและพยายามหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อค้นหาผู้สมัครงานที่ดีที่สุดและทำการพัฒนาแนวทางของเราเอง ซึ่งประกอบด้วยวิธีการต่างๆ และการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้เป็นประโยชน์ เราเริ่มทำการค้นหาด้วยระบบติดตามทางแอปพลิเคชันของเราเอง (เอทีเอส - วินเซเร่) – โปรแกรมนี้สามารถครอบคลุมทุกประเทศที่ทางเราได้มีการให้บริการ และ มีใบสมัครงานของผู้สมัครมากกว่า 250,000 คน นอกเหนือจากนี้แล้ว เอทีเอส (วินเซเร่) ได้ทำการค้นหาตัวบุคคลที่เป็นมืออาชีพในบริษัท และ สร้างเป้าหมายบุคคลในกลุ่มธุรกิจผ่านทางเครือข่ายในการติดต่อประสานงาน นิทรรศการ และ การสัมมนา ซึ่งทางเราได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและใช้ระบบดิจิทัลในการทำการตลาดด้วยเช่นกัน

  บริษัท แอนคอร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาและมีประสบการณ์การทำงานโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5 ปีในการสรรหาบุคลากร เราได้มีการพัฒนาทักษะของพนักงานของเราอย่างสม่ำเสมอโดยการสอนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้พวกเขาได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  ข้อดีของบริษัทแอนคอร์ในการสรรหาบุคลากร:

  • ในระยะเวลากว่า 30 ปีในการทำงานนั้น เราได้มีการพัฒนาและมีความเชี่ยวชาญในทุกๆด้านของการตลาด บริษัทของเรามีความสามารถอย่างดีเยี่ยมในการคัดเลือกผู้จัดการฝ่ายขายสำหรับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที และ พนักงานด้านบริการเภสัชกรรม- กล่าวโดยย่อคือ ผู้เชี่ยวชาญในระดับต่างๆ ในทุกด้านของเศรษฐกิจ
  • เรามีการบริการแก่บริษัทที่เป็นตัวแทนของ ทีเอนพี (การผลิต และการขายสินค้า อุปโภค บริโภค) ยาและเวชภัณฑ์ การค้าปลีก และ การบริการในธุรกิจ การเกษตร ยานยนต์ โลหะ น้ำมันและก๊าซ พลังงาน การธนาคารการเงิน ไอที / โทรคมนาคมและอื่น ๆ
  การส่งมอบงานและผลลัพธ์จากเรามักจะให้เกินประสิทธิภาพ ซึ่งไม่ต่างกับบริษัทอื่นๆ ที่มีความเชี่ยวชาญสูงเช่นเดียวกัน เราต้องให้ความสำคัญกับขนาดและโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้องของทีมในแต่ละตลาดที่บริษัท แอนคอร์ ได้ดำเนินการ ตัวอย่างเช่น ทีมงานที่ได้ทำงานในโครงการในด้านการเงิน ไอที และ โทรคมนาคมนั้น ประกอบด้วยจำนวนบุคคลที่มีมากกว่า 200 คนในประเทศรัสเซียเพียงอย่างเดียว
  • สำนักงานบริษัท แอนคอร์ มีออฟฟิศตั้งอยู่ใน 9 ประเทศ ซึ่งสำนักงานของเราในประเทศรัสเซียนั้น มีการทำงานให้มากกว่า 45 เมือง เราสามารถจัดการและทำการจัดหางานในปริมาณที่มีจำนวนอย่างมากได้โดยเร็วที่สุด
  • เรารับประกันการเปลี่ยนพนักงานใหม่ในกรณีที่บุคคลนั้นๆ ไม่ผ่านช่วงระยะเวลาการทดลองงาน
  ตัวอย่างโครงการที่ดำเนินการ:
  • ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินของบริษัท
  • ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
  • ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
  • ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล / พันธมิตรทางธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล
  • ผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์
  • ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์
  • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด / นักออกแบบ
  • ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการอัตโนมัติ
  • หัวหน้าแผนกบัญชี
  • ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์
  • ผู้อำนวยการฝ่ายตัวแทน
  • ผู้อำนวยการส่วนงานของรัฐ
  • หัวหน้าฝ่ายธุรกิจต่อรัฐบาล
  • ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
  • กรรมการผู้จัดการหุ้นส่วน
  • ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
  • หัวหน้าลูกค้าเชิงกลยุทธ์
  • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  • ผู้บริหารสูงสุด
  • ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์
  • ผู้อำนวยการภูมิภาคมหภาค
  • ผู้อำนวยการด้านเทคนิค
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที (โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ นักทดสอบ ผู้จัดการไอที ผู้ดูแลระบบ นักออกแบบ วิศวกร)
  • นักพัฒนา จาวา เอสอี, อีอี (ระดับกลาง, หัวหน้า, หัวหน้าทีม, สถาปนิก)
  • นักพัฒนาเว็บ (จัดการข้อมูลเว็บไซต์หน้าบ้าน - หลังบ้าน) ซี#, .เน็ต, เอ็มวีซี
  • นักพัฒนาระบบแอนดรอย์ / ไอโอเอส
  • ผู้จัดการโครงการพัฒนา ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
  • นักพัฒนา: ซี / ซี ++ / .เน็ต / จาวา / เจเอส / แอนดรอย์ / ไอโอเอส / ไพทอน / ฐานข้อมูล; การทดสอบด้วยตนเองและแบบอัตโนมัติของคิวเอ
  • ระบบแอปพลิเคชัน ดีบีเอ ระบบตรวจสอบ บริการแอปพลิเคชัน โซลูชั่นบูรณาการ ผู้ดูแลระบบการผสมผสานแนวความคิดเชิงวัฒนธรรม แนวทางปฏิบัติ และเครื่องมือต่างๆ/ ผู้ดูแลโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
  • ผู้เชี่ยวชาญ อาร์เอนดี และ ความปลอดภัยของข้อมูล
  สมรรถภาพขององค์กร (เมื่อบริการมีความเกี่ยวข้อง)
  • การบริการการจัดหางานของเรานั้น สามารถช่วยให้คุณเลือกบุคคลที่เป็นมืออาชีพตามความต้องการเฉพาะทาง โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและแรงจูงใจส่วนบุคคล ซึ่งเราสามารถทำการจัดหาคนที่เหมาะกับตำแหน่งงานว่างที่ต้องการ และทำงานร่วมกับบริษัทได้เป็นระยะยาว
  • เราสามารถช่วยจัดหาทำการจ้างพนักงานหลายๆ คน หรือเลือกพนักงานได้ตามที่ต้องการ และเราสามารถให้บริการได้ทั่วประเทศและในทุกอุตสาหกรรม
  โดยปกติของค่าธรรมเนียมทั้งหมดนั้น จะคำนวนเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ก่อนหักภาษีประจำปีของผู้สมัครและขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่จะกล่าวถึงเมื่อมีการร้องขอ
  บริการอื่นอยู่อีก
  การสรรหาบุคลากร
  การค้นหาและคัดเลือกพนักงานในตำแหน่งผู้บริหารเป็นกระบวนการที่เราคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครระดับสูงสุดหรือระดับหัวหน้างาน หมายถึงผู้บริหารระดับสูงหรือตำแหน่งระดับสูงสุดในองค์กรของบริษัท และผู้เชี่ยวชาญในด้านเฉพาะทาง เราได้สรรหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เนื่องจากเราได้ทำการศึกษาความต้องการโดยทำการวิจัยในการตลาดของบริษัทของคุณและคัดเลือกโปรไฟล์ที่เหมาะสมที่สุด เรามีทักษะในการพูดคุยกับผู้สมัครงานในทุกช่วงของอาชีพที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป เราสามารถหาแนวทางและวิธีการเจรจากับผู้สมัครงานที่เป็นบุคคลไม่เปิดเผยหรือกลุ่มบุคคลที่พร้อมจะสมัครงานเมื่อมีโอกาสมาถึง
  การสรรหาบุคลากร
  โครงการของการรับสมัคร คือ การคัดเลือกผู้สมัครงานจำนวนมาก สำหรับตำแหน่งทั่วไปตามมาตรฐานสำหรับนายจ้าง  โดยปกติแล้วจะมีการจ้างบุคลากรระดับพนักงานทั่วไปหรือระดับผู้ใช้แรงงาน จนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ซึ่งคำขอคัดเลือกพนักงานของโครงการสามารถเริ่มต้นจากจำนวน 10 คนหรืออาจเป็นพนักงานหลายพันคนในความต้องการสำหรับการทำงานตามฤดูกาลเป็นต้น
  การร้องขอสำหรับบริการ
  ส่งคำขอ
  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в ANCOR!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Оставить отзыв о работе консультанта
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...