บจัดหางาน | หาพนักงาน | บริษัท recruitment agency | ANCOR

  การสรรหาบุคลากร

  ค้นหาบริการ
  การสรรหาบุคลากร
  การค้นหาและคัดเลือกพนักงานในตำแหน่งผู้บริหารเป็นกระบวนการที่เราคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครระดับสูงสุดหรือระดับหัวหน้างาน หมายถึงผู้บริหารระดับสูงหรือตำแหน่งระดับสูงสุดในองค์กรของบริษัท และผู้เชี่ยวชาญในด้านเฉพาะทาง เราได้สรรหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เนื่องจากเราได้ทำการศึกษาความต้องการโดยทำการวิจัยในการตลาดของบริษัทของคุณและคัดเลือกโปรไฟล์ที่เหมาะสมที่สุด เรามีทักษะในการพูดคุยกับผู้สมัครงานในทุกช่วงของอาชีพที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป เราสามารถหาแนวทางและวิธีการเจรจากับผู้สมัครงานที่เป็นบุคคลไม่เปิดเผยหรือกลุ่มบุคคลที่พร้อมจะสมัครงานเมื่อมีโอกาสมาถึง
  การสรรหาบุคลากร
  โครงการของการรับสมัคร คือ การคัดเลือกผู้สมัครงานจำนวนมาก สำหรับตำแหน่งทั่วไปตามมาตรฐานสำหรับนายจ้าง  โดยปกติแล้วจะมีการจ้างบุคลากรระดับพนักงานทั่วไปหรือระดับผู้ใช้แรงงาน จนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ซึ่งคำขอคัดเลือกพนักงานของโครงการสามารถเริ่มต้นจากจำนวน 10 คนหรืออาจเป็นพนักงานหลายพันคนในความต้องการสำหรับการทำงานตามฤดูกาลเป็นต้น
  การสรรหาบุคลากร
  การสรรหา คือ การค้นหาหรือการคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นในการดำเนินการตามความต้องการในปัจจุบันและระยะยาวของแผนบริษัท
  การร้องขอสำหรับบริการ
  ส่งคำขอ
  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в ANCOR!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Оставить отзыв о работе консультанта
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...