5 เทรนด์การทำงานที่นายจ้างต้องรู้ในปี 2024
  To news list

  ย้อนมอง Trend การสรรหาบุคลากรปี 2023 เพื่อก้าวสู่ปี 2024 อย่างมั่นใจ

  ย้อนมอง Trend การสรรหาบุคลากรปี 2023 เพื่อก้าวสู่ปี 2024 อย่างมั่นใจ

  การสรรหาบุคลากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมและภาคส่วนอื่นๆ ทั่วโลกที่ได้รับอิทธิพลจากพลวัตและ แนวโน้มของภูมิภาค ผลกระทบอย่างต่อเนื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโควิด-19 รวมถึงความคาดหวังที่เปลี่ยนไปของผู้สมัครกำลังผลักดันการเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่ในอุตสาหกรรมการจัดหางานเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงตลาดทั้งหมดเช่นกัน ในปี 2566 ที่ Ancor Thailand เราได้ดำเนินการสำรวจและนำเสนอ ผลลัพธ์ในงาน 'The Talentist' ในไตรมาสที่ 4 ปี 2023 เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมถึงความสำคัญของ Employer Branding และสิ่งที่ผู้สมัครมองหามากที่สุดในตัวนายจ้าง

   5 เทรนด์การทำงานที่นายจ้างต้องรู้ในปี 2024

  1. โมเดลการทำงานแบบผสมผสาน (Hybrid Working Models) – รูปแบบการทำงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในทุกอุตสาหกรรมทั้งในแง่ของการทำงานในสำนักงานและ การทำงานจากระยะไกล ตลอดปี 2024 เรามั่นใจว่าจะได้เห็นการทำงานในสำนักงานเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีการประชุมแบบเห็นหน้ากันมากกว่าการประชุมออนไลน์ บริษัทต่างๆ จะต้องให้ความสำคัญกับผลประโยชร์ที่ไม่เป็นตัวเงินมากขึ้นในอนาคต เพื่อรักษาและดึงดูดผู้มีความสามารถระดับสูงมาสู่ธุรกิจของตน
  2. การเพิ่มทักษะ (Upskilling and Reskilling) – บริษัทต่างๆ มีการลงทุนในพนักงานมากขึ้น โดยจัดให้มีการฝึกอบรมที่เพิ่มมากขึ้น ผู้สมัครที่มีกรอบความคิดที่เปิดกว้างและ มี Growth Mindset เป็นที่ต้องการอย่างมากในปี 2023 เราได้เห็นตำแหน่งงานใหม่ ๆ ที่มีทักษะทางเทคนิคจำนวนหนึ่งไม่เคยเห็นในปี 2023 และมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น
  3. ทักษะทางเทคนิค (Technical Skills) – ทักษะทางเทคนิคเป็นที่ต้องการอย่างมาก โดยมีการจ้างงานตามทักษะมากขึ้นในปี 2023 และจะยังคงดำเนินต่อไปในปี 2024
  4. การรักษาและ ค้นหาผู้มีความสามารถระดับสูง (Top Talent retention and search) – บริษัทต่าง ๆ ต่างมองหา 'ผู้มีความสามารถระดับสูง' โดยการรักษาพนักงานของตนเองเป็นแรงผลักดันสำคัญในปี 2566 การสร้างแบรนด์ของนายจ้างก็กำลังมีความสำคัญมากขึ้น และจากการศึกษาพบว่า 25% ของผู้ตอบแบบสอบถามเปลี่ยนนายจ้างของตนมากกว่า 12 เดือนที่ผ่านมา โดยจะเปิดเพิ่มอีก 28% ในปี 2567
  5. ความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก (Diversity & Inclusion) – องค์กรข้ามชาติขนาดใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลาย การไม่แบ่งแยก และความเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มพนักงานอายุน้อย


  การสำรวจผู้มีความสามารถพิเศษพิจารณาถึงการสร้างแบรนด์ของนายจ้าง ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักในการเลือกนายจ้าง รวมถึงเหตุผลหลักว่าทำไมผู้สมัครจึงกำลังมองหาตำแหน่งงานใหม่

  จากข้อมูลด้านล่างนี้เราจะเห็นผลลัพธ์และปัจจัย 5 อันดับแรกที่ระบุโดยผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อเลือกนายจ้าง:

  • เงินเดือนที่น่าดึงดูด
  • ความมั่นคงทางการเงินขององค์กร
  • โอกาสในการทำงาน
  • ความมั่นคงในการทำงานในระยะยาว
  • บรรยากาศการทำงานน่าอยู่
  ในยุคที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แนวคิดของแบรนด์ผู้จ้างงานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจที่ต้องการดึงดูดทั้งผู้มีความสามารถที่มีศักยภาพและพนักงานที่มีอยู่ โดยทำหน้าที่เป็นผืนผ้าใบที่องค์กรวาดเอกลักษณ์และกลยุทธ์เพื่อดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถระดับสูง องค์กรจะต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับตลาดแรงงานและพร้อมรับแนวโน้มที่เกิดขึ้นในตลาด

  จากการศึกษา Talentist ของเรา พนักงานให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางการเงิน การจัดการที่แข็งแกร่งและความเป็นผู้นำ ตลอดจนความพึงพอใจในงานเป็นหัวใจสำคัญในแง่ของสิ่งที่พวกเขามองหาในตัวนายจ้าง ในบริบทเฉพาะของนายจ้างชาวไทย ผู้ตอบแบบสอบถามเน้นย้ำถึงชื่อเสียงของบริษัท การทำงานกับผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูง ตลอดจนความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ควรคำนึงถึงเมื่อบริษัทมีแนวโน้มที่จะย้าย โดยรวมแล้ว นายจ้างในประเทศไทยได้รับการสนับสนุนให้พิจารณาแบรนด์ของตนเอง และสิ่งที่ทำให้พวกเขาเป็นสถานที่ทำงานที่น่าดึงดูด เพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถและรักษาพนักงานไว้
  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в ANCOR!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Оставить отзыв о работе консультанта
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...