อาชีพและเงินเดือนที่คนไทยอยากได้
  To news list

  ความคาดหวังด้านอาชีพและเงินเดือนของคนไทยใน ปี 2022

  ความคาดหวังด้านอาชีพและเงินเดือนของคนไทยใน ปี 2022
  หนึ่งในสามของคนไทย ยังอยากทำงานที่เดิม… แต่ต้องการเงินที่เพิ่มขึ้น!

  • จากผลการศึกษาล่าสุดของ ANCOR Thailand ผู้ให้บริการทางด้านการสรรหาพนักงานรีครูทเม้นท์และเอ้าท์ซอสซิ่งระดับโลก พบว่า 1 ใน 3 ของคนไทยยังคงอยากทำงานที่เดิม แต่ต้องการเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันอีก 25.93% ต้องการเปลี่ยนงานใหม่ ผลการสำรวจยังพบว่าคนไทยถึง 14.81% คาดหวังว่าในปี 2022 นี้ พวกเขาจะได้เริ่มทำงานในโปรเจ็คใหม่ๆ ที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น

  • ในด้านความคาดหวังเรื่องของเงินเดือนนั้น คนไทยส่วนใหญ่อยากได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น 20% ของเงินเดือนปัจจุบัน (44.44%) รองลงมาอยากได้เงินเดือนมากขึ้น 1 ถึง 2 เท่าของเงินเดือนปัจจุบัน (29.63%) ในขณะที่มีเพียง 11.11% เท่านั้นที่พอใจกับเงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบันแล้ว และ 7.41% ต้องการแค่เงินเดือนที่มั่นคง ที่น่าสนใจคือ คนไทยอีก 7.4% คิดว่าเงินไม่ใช่คำตอบที่จะทำให้ชีวิตของเขามีความสุขมากยิ่งขึ้น โดยมีเหตุผลอื่น ๆ ประกอบ

  จากการที่ดิฉันได้มีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับผู้สมัครในประเทศไทยจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ดิฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สมัครในตลาดแรงงานนั้นอยากได้เงินเดือนที่สูงขึ้น เฉลี่ยอยู่ในระดับ 20% จากเงินเดือนปัจจุบัน ในขณะที่มีผู้สมัครอีกกลุ่มรองลงมาอาจเรียกเงินเดือนสูง 1 ถึง 2 เท่าจากเงินเดือนเดิมเลยทีเดียว เพราะปัจจุบันตลาดแรงงานของไทยได้พัฒนาทักษะและฝีมือในด้านต่างๆ ไปในทิศทางที่ตรงกับความต้องการของตลาด ผู้สมัครจึงมีความมั่นใจในความสามารถของตนเองว่าจะสามารถสร้างรายได้ที่สูงขึ้นได้ รวมทั้งปัจจุบันในตลาดมีการแย่งตัวพนักงานในระดับ Top Talent กันอยู่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้พนักงานส่วนใหญ่มีความคาดหวังกับการขึ้นเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมา - ธีรกานต์ เดวิดส์ หัวหน้าทีม Recruitment ของ ANCOR Thailand กล่าว
  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в ANCOR!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Оставить отзыв о работе консультанта
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...