แนวโน้มการเติบโตของตลาด Recruitment ในประเทศไทย
  To news list

  แนวโน้มอุตสาหกรรมการจัดหาพนักงานในประเทศไทย

   แนวโน้มอุตสาหกรรมการจัดหาพนักงานในประเทศไทย
  ตลาดด้านการจัดหาพนักงาน (Recruitment) ของประเทศไทยนั้นค่อนข้างเล็ก เมื่อเทียบกับตลาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น หรือยุโรป อย่างไรก็ตามยังคงสามารถเติบโตต่อไปได้แม้ในช่วงของการระบาดโควิด ในบทความนี้เราจะมากล่าวถึงแนวโน้มสำคัญ ๆ ที่เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการจัดหาพนักงานในประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า

  • ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน
  อายุของประชากรนั้นเป็นเทรนด์ที่เห็นได้ชัดในโลกยุคปัจจุบันที่ส่งผลต่อตลาดแรงงาน เนื่องจากอัตราการเกิดที่ลดลงและอายุขัยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น ประชากรในวัยทำงานจึงลดลงอย่างต่อเนื่อง ทุกวันนี้ความต้องการคนทำงาน มีมากกว่าจำนวนแรงงาน เป็นผลให้ตลาดแรงงานยุคใหม่ถูกควบคุมโดยผู้สมัคร โดยในอนาคตบริษัทต่าง ๆ จะยิ่งต้องเผชิญกับความท้าทาย และค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น หากต้องการหาผู้สมัครที่มีความสามารถด้วยตนเอง
  • ช่องว่างทางทักษะ
  เนื่องจากนายจ้างต้องการทักษะที่มากขึ้น แต่ตลาดแรงงานตามไม่ทัน ระบบการศึกษาไม่ยืดหยุ่นพอที่จะปรับเปลี่ยนให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่และความต้องการในโลกธุรกิจในปัจจุบัน ช่องว่างทางทักษะคือความไม่สอดคล้องกันระหว่างทักษะที่พนักงานมีกับทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน เนื่องจากช่องว่างทางด้านทักษะนั้นเพิ่มมากขึ้นทุกปี การหาผู้มีความสามารถที่เหมาะสมกับธุรกิจจึงเป็นเรื่องที่ยากขึ้น
  • การจ้างงานที่ยืดหยุ่น
  นายจ้างพยายามจ้างผู้เชี่ยวชาญตำแหน่งต่างๆ ไว้เป็นพนักงานประจำกับบริษัท อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แนวโน้มนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ตอนนี้เราเห็นการจ้างงานที่ยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น บริษัทต้องการจ้างผู้เชี่ยวชาญตำแหน่งต่าง ๆ แบบชั่วคราว (สำหรับโปรเจ็คหรืองานเป็นจ็อบ) ในขนะเดียวกันพนักงานก็ชอบการจ้างงานที่ยืดหยุ่นเช่นกัน เทรนด์แบบใหม่นี้ได้เปลี่ยนแปลงแนวคิดดั้งเดิมของการจ้างงานไป ทำให้ประสบการณ์การทำงานมีความลื่นไหลมากขึ้น
  • การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล
  เทคโนโลยีดิจิทัลไม่ได้มาแทนที่คนในธุรกิจจัดหาพนักงาน แต่เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ โดยกระบวนการสรรหานั้นยังคงดำเนินผ่านปฏิสัมพันธ์ของคน และไม่ใช่แค่เพียงความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทักษะการเจรจาต่อรองอันยอดเยี่ยมของทีมสรรหาพนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถแทนที่ได้ เทคโนโลยีดิจิทัลนั้นช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและการคัดเลือกผู้สมัครขั้นต้น อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจขั้นสุดท้ายยังคงอยู่ที่รีครูทเตอร์

  ตลาดการสรรหาพนักงานของประเทศไทยแม้ว่าจะมีขนาดเล็กแต่มีศักยภาพสูง โดยแนวโน้มจากทั่วโลกนั้นบอกกับเราว่าบริษัทจำนวนมากยังคงใช้ผู้ให้บริการภายนอกในด้านการสรรหาบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรวดเร็วในประเทศไทยช่วยส่งเสริมไปกับการเติบโตของตลาดการจัดหาพนักงานในจุดนี้ เราตระหนักถึงศักยภาพของประเทศและคาดหวังการเติบโตของตลาดอย่างต่อเนื่องในอนาคต

   Alexey Mironov, Chief Operating Officer
  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в ANCOR!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Оставить отзыв о работе консультанта
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...