สถิติ

  การจัดหางาน
  • ตอบกลับคำขอ ภายใน 2 ชั่วโมง
  • เริ่มดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับคำขอ
  • นำเสนอ CV ผู้สมัคร ที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 2 คนใน 5 วันและ CV ผู้สมัคร ที่หมาะสมไม่น้อยกว่า 5 คนภายในหนึ่งเดือนนับจากวันเริ่มโปรเจค
  • ให้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ บริษัท ที่ว่าจ้างและตำแหน่งงานว่างให้กับผู้สมัคร
  • ส่งรายงานสถานะการสมัครงานอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
  การจัดจ้างบุคคลภายนอก
  • ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
  • ตอบกลับคำขอ ภายใน 2 ชั่วโมง
  • แก้ไขงานหรือจัดส่งแผนปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง
  • เราจัดเตรียมเอกสารที่ถูกต้องให้คุณ
  • เราทำงานสอดคล้องกับกฎหมาย
  • เราแจ้งให้คุณทราบถึงความเสี่ยงทางกฎหมายและธุรกิจ
  ติดต่อเรา
  คำถามเพิ่มเติม
  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...