ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
  • หน้าแรก
  • ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

  ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

  ความรับผิดชอบต่อสังคมของ ANCOR เป็นปรัชญาในการพัฒนาระยะยาวและยั่งยืนของบริษัท ซึ่งช่วยให้ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้นดำเนินไปได้อย่างกลมกลืนบนรากฐานของค่านิยมของคนในสังคม รวมถึงให้ความสำคัญในการพัฒนาระดับประเทศ

  กลยุทธ์ที่ยั่งยืนของ ANCOR ในการทำธุรกิจประกอบด้วย:

  • ให้การบริการที่มีคุณภาพด้วยความเป็นมืออาชีพและแอคทีฟ
  • เคารพในคุณค่าและเกียรติของบุคคล
  • สนองความต้องการของลูกจ้างในการจ้างงานแบบชั่วคราว
  • ปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่บังคับใช้
  • รับรองความปลอดภัยของแรงงาน และการลงทุนในด้านการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์
  • คำนึงถึงความคาดหวังและความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางที่เป็นระบบเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ซื่อสัตย์และเป็นประโยชน์ร่วมกันตามข้อกำหนดทางจริยธรรม
  • มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างความร่วมมือทางสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในประเทศที่ ANCOR ดำเนินธุรกิจ

  ติดต่อเรา
  คำถามเพิ่มเติม
  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в ANCOR!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...