ข่าวสารและกิจกรรม

  ข่าวสารและกิจกรรม

  สถาบัน Staffing Industry Analysts หรือ SIA ที่ปรึกษาทางด้านอุตสาหกรรมทรัพยากรบุคคลระดับโลกได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับบริษัทจัดหางาน (Recruiting agencies) ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป โดย ANCOR ได้รับการจัดอันดับที่ 15 จากทั่วทั้งทวีปยุโรป
  Learn more
  ในช่วงปลายปี 2020 บริษัทจัดหางาน ANCOR Thailand ซึ่งเป็นบริษัททางด้าน Recruitment และ Outsourcing ระดับโลก ได้ทำการศึกษาและสำรวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นและวัยทำงานในประเทศไทยอายุตั้งแต่ 18 ถึง 55 ปี จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวนทั้งสินกว่า 1,000 คน พบว่าแนวโน้มการเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพนั้นยังมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องแม้ในสภาวะการณ์ที่ตลาดแรงงานมีการแข่งขันที่สูงขึ้น และเงื่อนไขการจ้างงานถูกกำหนดโดยนายจ้าง คนไทยก็ไม่ได้หยุดที่จะมองหาหางานที่ดีขึ้นให้กับตนเองแต่อย่างไร โดยผลสรุปที่ได้จากการศึกษาเป็นดังนี้
  Learn more
  สื่อมวลชนสัมพันธ์
  ไฟซาน อาเหม็ด
  ไฟซาน อาเหม็ด

  หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в ANCOR!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Оставить отзыв о работе консультанта
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...