ทักษะที่ต้องมีในยุคงานหายาก
  To articles list

  ทักษะที่ต้องมีในยุคงานหายาก

  ทักษะที่ต้องมีในยุคงานหายาก
  ความเชี่ยวชาญและทักษะทางสายงาน (Hard Skills) จะทำให้คุณได้งาน แต่ทักษะทางด้านอารมณ์ (Soft Skills) จะพาคุณไปสู่การเติบโตในองค์กรและความสำเร็จในสายอาชีพ

  เมื่อความเก่งเพียงอย่างเดียวอาจไม่ช่วยให้ได้งาน ผู้ประกอบการในยุคนี้ต่างให้ความสำคัญกับ Soft Skills เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมอย่างแท้จริง และนี่คือ 9 ทักษะที่ไม่มี…ไม่ได้!

  1. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)
  Mindset แบบน้ำครึ่งแก้วยังคงใช้ได้ผลดีในทุกสถานการณ์ ทำงานมาหลายที่แต่ก็พร้อมจะ Reskill และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ให้ทันโลก ทันเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่อุปสรรคเนื่องจากสามารถปรับตัวและรับมือกับความไม่แน่นอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
  ทักษะที่สอนกันไม่ได้อย่างการคิดนอกกรอบจำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของธุรกิจ เพราะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ด้วยการระดมสมองจนเกิดเป็นไอเดียแปลกใหม่ ได้เปรียบในการสร้างความแตกต่างในท้องตลาด

  3. การสื่อสาร (Communication)
  จะเป็นเลิศด้านการสื่อสารต้องเริ่มจากการเป็นผู้ฟังที่ดี รู้ว่าคู่สนทนาต้องการอะไร รู้ว่าต้องพูดอย่างไรให้เกิดความกระทบกระทั่งน้อยที่สุด มีทักษะในการพูดโน้มน้าวใจให้คนคล้อยตามและซื้อไอเดียที่เราพยายามขาย นอกจากนี้ยังสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างปกติสุข

  4. การเข้าสังคม (Social skills)
  มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวไปได้ตลอดรอดฝั่ง จงเรียนรู้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายที่แข็งแกร่ง ยิ่งรู้จักคนมาก เข้าถึงผู้คนได้มาก ยิ่งได้เปรียบ จะกระทำการใดๆ ก็สำเร็จได้โดยง่ายด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนพ้อง

  5. การสร้างแรงบันดาลใจ (Motivation)
  เคยได้ยินใช่ไหม ‘จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว’ การทำงานเป็นเวลานานจะเกิดเป็นความเคยชิน จนอาจทำให้หมดไฟไปในที่สุด คนที่มีทักษะการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ไม่เพียงทำให้ตัวเองมีแรงฮึดสู้เท่านั้น แต่ยังช่วยเติมเชื้อไฟให้คนรอบข้างให้มีเป้าหมายในชีวิตการงาน รู้คุณค่าของสิ่งที่ทำอยู่ไม่ใช่แค่เงินที่ได้รับตอนสิ้นเดือน

  6. การจัดการตนเอง (Self-management)
  ด้วยภาระงานที่ต้องจัดการให้เสร็จภายในระยะเวลาอันสั้น การเรียงลำดับความสำคัญ รู้ว่าอะไรควรทำก่อน-หลัง ไปจนถึงขีดจำกัดของตัวเองและเมื่อไหร่ที่ต้องขอความช่วยเหลือ เรียกได้ว่าสามารถจบงานได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่เดือดร้อนหัวหน้างานที่ต้องตามเช็ค

  7. ความเป็นผู้นำ (Leadership)
  เมื่อ New Normal สร้างความท้าทายในการทำงาน ทักษะความเป็นผู้นำจึงถูกดึงมาใช้เพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นตำแหน่งไหนในองค์กรก็ตาม ผู้นำที่ดีจะกล้าคิด กล้าตัดสินใจ รวมไปถึงสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงานคนอื่น

  8. ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
  แม้จบการศึกษาจากเมืองนอกหรือมี IQ สูงลิ่ว ถ้าปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล ไม่เท่าทันความรู้สึกนึกคิดของตัวเองก็ไม่ต่างอะไรกั คนเสียบ้า คนที่มี EQ สูงจะมีสติ แม้ตกอยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่ ก็สามารถดึงตัวเองกลับมาได้ทุกครั้ง อ่านใจของคู่สนทนาได้เฉียบขาด ใช้ความนิ่งสงบ สยบความเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นมืออาชีพ

  สุดท้ายนี้ แม้เรื่อง Soft Skill จะถูกพูดถึงกันอยู่บ่อยๆ แต่ในทางปฏิบัตินั้นไม่ง่ายเลย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องฝึกฝนทักษะเหล่านี้และสั่งสมประสบการณ์ชีวิตอยู่ตลอดหากคุณอยากเป็นผู้สมัครที่ถูกเลือก โดดเด่นอยู่เหนือท่ามกลางแคนดิเดทนับร้อย
  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в ANCOR!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...